Image07

MÜSLÜMAN TÜRKÜ İNŞA ETMEDE YENİ BİR HORASANLI ERENLER NESLİ VE YENİ BİR TARİH SEFERBERLİĞİ   Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Selçuk Ün. Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi   Şu bir gerçektir ki Türk Milleti çok şerefli çok yüce bir millettir. Kökü cennette ...

Image07

THE TURKS IN THE HADITHS OF THE HOLY PROPHET Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI     In spite of a number hadiths, which are narrated from the Holy Prophet of Islam, his relations with the Turks and its variations during the pre and early Islamic periods, still remain an obscure but important subject, ...

Image07

PEYGAMBER FAHR-İ KAİNAT EFENDİMİZİN ORTA DOĞU MİSYONU VE BU MİSYONDA MÜSLÜMAN TÜRKLERİN YERİ Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI                                                                       Gerçekte Hz. Peygamber (s.a.s.) efendimizin risaletinde ...

Image07

TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞI MESELESİ VE CUMHURİYET DEVRİ TÜRK TARİHÇİLERİNİN GÜLÜNÇ İDDİALARI Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Selçuk Ün. Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Hemen şunu ifâde edelim ki; Orta Asya Arap Fetihleri ve buna bağlı olarak İslâm Dininin Türkler ...

Son Makaleler

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411]. Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu...

Gazete Yazıları Zekeriya Kitapcı

Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978. Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985. Zekeriya KİTAPÇI, Nijeryada İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli ...