Image07
Bildiri Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Arap Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakteri, V. Mili Türkoloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Eylül 1984.  Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, İslam Gerçeği ve Bulgaristan Türkleri Soykırım Meselesi, “Türk Dünyasının Meseleleri ve Bulgaristan Türkleri ...

Son Makaleler

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411]. Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu...

Gazete Yazıları Zekeriya Kitapcı

Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978. Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985. Zekeriya KİTAPÇI, Nijeryada İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli ...