img

YENİ İSLAM TARİHİ VE TÜRKLER 1

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI DETAYLAR

Türk Milleti; İslam Dinini kabul eden diğer birçok milletlerin aksine; Müslüman olduktan sonra islam´ın "Ümmet Ummanı"nda erimemiş, kendi "İslâmi şahsiyetini" bütün Müslüman milletlere ...

img

ORTA DOĞU VE ESKİ HİLAFET ÜLKELERİNDE ARİSTOKRAT TÜRK VE SELÇUKLU HATUNLARI

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI DETAYLAR

TÜRK ANALARI yavrularına; anasının kucağı, babasının ocağı, hülasa eşikte, beşikte, savaşta, barışta, her devirde var ve yaşta onların kulağına "Oğuz Nesli"nin yüceliğini fısıldamışlar ...

img

ORTA ASYA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ MATEMATİK TIP ECZACILIK ASTRONOMİ İLMİN GELİŞMESİNDE MÜSLÜMAN TÜRKLERİN YERİ

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI DETAYLAR

Türkler; daima ilim aşığı bir millet olmuşlardır. Orta Çağlarda ilim; teoloji ile eş anlamda olduğundan, kısa bir zaman sonra, İslam teknolojisi onların dikkatini çekmiş ve Türk araştırıcıları; ...

img

OĞUZHAN İLK MÜSLÜMAN TÜRK HÜKÜMDAR VE HAKANLARI NASIL MÜSLÜMAN OLDU

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI DETAYLAR

Hemen şunu itiraf edelim ki; İslâm hidayet güneşinin Türk yurtlarında doğduğu ve bu ilahi fırtınanın Turan yurtlarında.estiği Vlll, lX. ve X. asırlar Turan Yurdu kahramanları ve Türk ...

img

AZERBAYCAN VE HORASAN İSLAM HİDAYET GÜNEŞİ DOĞU TURAN YURDUNDA

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI DETAYLAR

Evet Cumhuriyet devri Türk tarihçileri, düşünmüş, taşınmış, Türk milleti ve onun İslam Dinini kabul etmesi hakkında, kendi kafalarından hem de ilim adına ve ilim âlemine uydurma bir ...

img

KURANI KERİM VE VAHYİ İLAHİDE TÜRKLER 1. CİLT

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI DETAYLAR

Şu hakikati bir kere daha ifade edelim ki, Müslüman Türk Milleti; Kuran-ı Kerimin övgüsü, Fahr-i Kâinat Efendimizin (s.a.v.) sevgisi ve takdirine mazhar olmuş yüce, şerefli bir millettir. ...

Zekeriya KİTAPCI´nın Web Sitesine Hoşgeldiniz

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPCI hakkında her türlü bilgiye ve zengin kitaplarına web sitesinden erişebilirsiniz.

Image02

YENİ İSLAM TARİHİ VE TÜRKLER 2

İslam Tarihçilerinin büyük ölçüde ihmal ettiği konular arasında bize göre çok daha önemli bir konu daha vardır. O da: Fahr-i Kâinatın hayatı, Onun yüce şahsiyeti, köklü risâlet davası ...

Sale
Image02

YENİ İSLAM TARİHİ VE TÜRKLER 1

Türk Milleti; İslam Dinini kabul eden diğer birçok milletlerin aksine; Müslüman olduktan sonra islam´ın "Ümmet Ummanı"nda erimemiş, kendi "İslâmi şahsiyetini" bütün Müslüman milletlere ...

Sale
Image02

TÜRKİSTANIN MÜSLÜMAN ARAPLAR TARAFINDAN FETHİ

Bize göre bu; aslı "Levh-i Mahfuz" da saklı ve bir kader kalemi ile yazılmış ilahi bir "Senaryo" idi. Asıl bundan sonradır ki hem Türkler ve hem de Araplar, insanlık tarihini oynayan "Büyük ...

Sale

Son Kitaplar