Yedi Kubbe Yayınları

Değerli okuyucularımız,

 
Sizlerin takdirine sunulmuş olan bu eserler Sayın Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı’nın bir ömrü dibine gömdüğü ilmi çalışmalarının birer meyvesidir. Yedi Kubbe Yayınları bu meyveleri bir altın tepsi içinde sizlere sunmuş bulunmaktadır.

Bu eserlerde Müslüman Türk milleti ele alınmış, onun İslâm ve insanlığın hayrına tarihi varlığı, İslâmi şahsiyeti, İslâma Yüce hizmeti, Tarihi Ortadoğu misyonu dile getirilmiş ve on asırlık İslâm Tarihi, İslâm kültür ve medeniyetinin ,Müslüman Türkün bu büyük misyonu ve İslâm şahsiyeti açısında çok geniş ve tarihi bir muhakemesi yapılmıştır.

Müslüman Türk’ün; tarih misyonunu tanıtmak ve onu bütünüyle kucaklamak, onun tarihi varlığını Hz. Peygamber’in mübarek hadislerinde keşfetmek, Müslüman Türk’ün ka’be-i irfanına koşmak, Çin Seddi’nden ta Viyana önlerine kadar onun döktüğü mübarek şehit kanlarının manevi bedelini öğrenmek, özüne dönmek ve tarihi şahsiyetimize yeniden kavuşmak temel öngörümüzdür.

Eserlerimiz, Türk Milletini seven ve ona hizmet etmeyi bir kızıl elma coşkusu halinde en büyük şeref bilenlerin temel kitaplarıdır.

KUR’ANI KERİM VE VAHY-İ İLAHİDE TÜRKLER KÜLLİYATI
Kur’an-ı Kerim ve Vahy-i İlahide Türkler I
Kur’an-ı Kerim ve Vahy-i İlahide Türkler II
HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE TÜRKLER KÜLLİYATI
Hz. Peygamber ve Hadislerinde Türkler I
Hz. Peygamber ve Hadislerinde Türkler II
TÜRK İSLAM TARİHİ KÜLLİYATI
Yeni İslâm Tarihi Ve Türkler I
Yeni İslâm Tarihi Ve Türkler II
Saadet Asrında Türkler
Türkistan´ın Müslüman Arap´lar Tarafından Fethi
Selçuklu ve Osmanlılardan Önce Orta Doğuda Türkler
Orta Doğu ve Eski Hilafet Ülkelerinde Aristokrat Türk ve Selçuklu Hatunları
TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞI KÜLLİYATI
İslam Hidayet Güneşi Doğu Turan Yurtlarında; Azerbaycan Ve Horasanda İslamiye
Türkler Nasıl Müslüman Oldu
Emeviler Devri Arap Irkçılığı Orta Asya´da İslâmiyet´in Yayılışı Ve Türkler
Türk Boyları Arasında İslâm Hidâyet Fırtınası
Doğu Türkistan Ve Uygur Türk´leri Arasında İslâmiyet
Kuzey Türk Kavimleri Arasında İslâmiyet
Türk Moğol Boyları Arasında İslâmiyet
Oğuz Han İlk Müslüman Türk Hükümdar ve Hakanları Nasıl Müslüman Oldu?
ORTA ASYA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ KÜLLİYATI
Türk´lerin Arap Dili Ve Edebiyatı´na Hizmetleri: Hilâfet Ülkeleri
Türk´lerin Arap Dili Ve Edebiyatı´na Hizmetleri: Harzem Arap Dil Ekolü ve Türkçe
Tefsir Ve Hadis İlminin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri
Fıkıh, Kelam Ve İslam Felsefesinin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri
Matematik, Tıp, Eczacılık Ve Astronominin Gelişmesinde Müslüman Türklerin Yeri
Türkistan Milli Tarih, Kültür Ve Medeniyet Davamızın Meseleleri

Son Makaleler

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411]. Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu...

Gazete Yazıları Zekeriya Kitapcı

Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978. Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985. Zekeriya KİTAPÇI, Nijeryada İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli ...