Image07

HAZARLARIN MÜSLÜMANLIĞI VE ZORBA YAHUDİ TARİHÇİLERİ([1]) Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI Selçuk Ün. Eğitim Fakültesi Em. Öğretim Üyesi Gerçekte Hazarlar; İslam Dini ve Hz. Peygamberin insanlığın ufkunda bir hidayet güneşi olarak doğduğu asırlarda İran ve Bizans gibi o devirlerin ...

Image07

ALPARSLAN VE ATATÜRK MALAZGİRT VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBELERİ İKİ ZAFERİN KADER SIRLARI (26 Ağustos, 1071 – 26 Ağustos, 1922) Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI “Anadolu, on asırlık Türk vatanı, uzun tarihî seyri içinde birçok harplere ve kanlı olaylara sahne olmuştur. Sebep ...

Son Makaleler

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411]. Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu...

Gazete Yazıları Zekeriya Kitapcı

Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978. Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985. Zekeriya KİTAPÇI, Nijeryada İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli ...