YENİ İSLAM TARİHİ VE TÜRKLER 2

YENİ İSLAM TARİHİ VE TÜRKLER 2
PROF. DR. ZEKERİYA KİTAPÇI

Gerçekte Hz. Peygamberin nübüvvet ve risâlet hayatında Orta Asya Türklüğünün çok ayrı bir yeri vardır. Zira, ünü cihanı dolduran Türk Hakanlari ve Cihangir Asya Ordularının onun nübüvvet hayatında her zaman ayrı bir yeri olmuş ve onun kurduğu iman hâkimiyetini koca bir cihan hâkimiyeti hâline getirmişlerdir. Ne var ki bütün bu ilâhi gelişmeler göz ardı edilmiş ve Orta asya Türklüğüne de çok büyük bir haksızlık yapılmıştır. Bu gerçekler ortaya konulmadan Hz. Peygamberin yüce misyonu ve onun bütün insanlığa niçin bir kılınç ve rahmet Peygamberi olarak gönderilmesinin anlaşılması mümkün değildir. Bu konularda İslam Tarihçileri tarafından hiç bir ciddi çalışmanın yapılmaması bizim için tam bir yürek sızısıdır.

Sepete At

Son Makaleler

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411]. Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu...

Gazete Yazıları Zekeriya Kitapcı

Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978. Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985. Zekeriya KİTAPÇI, Nijeryada İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli ...