Bildiri

Bildiri

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Arap Fetihlerinin Sosyal ve Dini Karakteri, V. Mili Türkoloji Kongresi, İstanbul, 26-30 Eylül 1984.

 
Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, İslam Gerçeği ve Bulgaristan Türkleri Soykırım Meselesi, “Türk Dünyasının Meseleleri ve Bulgaristan Türkleri Sempozyumu”, Elazığ, 29-30 Nisan 1985.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri Ticari ve Siyasi İlişkiler, Uluslar arası 1071-1925 Türkiye; Sosyal, Ekonomik ve siyasi durum Sempozyumu”, Almanya, 1-4 Ağustos 1986.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Atatürkte Milli Birlik-Milli Hakimiyet Anlayışı ve Onun Tarihi Realiteleri, Atatürkçülük Sempozyumu, Siirt, 14-16 Eylül 1986.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, “Kaşgarlı Mahmuttaki Türklük Realitesi ve Onu Yetiştiren Kaşgar Uygur Çevresi”, “KAŞGARLI MAHMUT VE DOĞU TÜRKİSTAN” SEMPOZYUMU, 15-16 Aralık 2006, İstanbul

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, “Arap Ordularında İlk Türkler ve Emevi Halifelerinin Şamda Türk Uluları İle İlişkileri”, “KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE TARİHİ SÜREÇTE BİLAD-I ŞAM (SURİYE-FİLİSTİN-ÜRDÜN-LÜBNAN) VE TÜRKİYE (ANADOLU) ARASINDA MÜŞTEREK MEDENİYETİN KAYNAKLARI” SEMPOZYUMU, Şam, 24-28 Nisan 2005.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Arap Dili ve Edebiyatının Harzemdeki İlk Türk İslami tarafından Öncüleri ve Onların Arap Dilinin Gelişmesine Yaptıkları Büyük Hizmetler, Rabiatül- Alem el-Islami “Orta Asya Müslümanlığı ve Onların İslam Medeniyetindeki Yeri” World Muslim Congress. (Arapça olarak sunulmuştur). Bişkek, 5-8 Eylül 2006.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Medine İslam Devleti ve Devlet Kuran İlk Peygamber Olarak Hz. Muhammedin Yüce Şahsiyeti, FAS Mağrib Kırallık Şark araştırmaları Kurumunun Tatvanda düzenlediği “Kutlu doğum Haftası Dolayısıyla Hz. Peygamberin Yüce Şahsiyeti Kongresi”, Tatvan, 10-12 Nisan 2006.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Hz. Peygamberin Hadisleri ışında Müslüman Türk Milleti ve onun ilahi Ortadoğu misyonu, Yeni Osmanlılar Derneği Adana Şubesi Kültür etkinliği, 8 Nisan 2007.

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Orta Asya Müslümanlığının Altın Devrine Giden Yolda Yeni Özbek Hanlar Devri, ISESKO tarafından “Uluslararası Özbekistan; Ulema ve İslam Dünyasının Büyük Mütefekkirlerinin Öz yurdu Kongresi”, (Arapça olarak sunulmuştur). Semerkant ve Buhara, 13-14 Kasım 2007.


Bu makale, yayınlandığı günden itibaren 2214 defa okunmuştur.

Son Makaleler

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411]. Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu...

Gazete Yazıları Zekeriya Kitapcı

Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978. Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985. Zekeriya KİTAPÇI, Nijeryada İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli ...