YENİ HORASANLI ERENLER (YA HUU) KÜLLİYATI ÇAĞRISI

YENİ HORASANLI ERENLER (YA HUU) KÜLLİYATI ÇAĞRISI

YENİ HORASANLI ERENLER (YA HUU) KÜLLİYATI ÇAĞRISI

Müslüman Türk Milleti! Başta HZ. PEYGAMBERİN HADİSLERİNDE TÜKLER olmak üzere, YENİ HORASANLI ERENLER (YA HUU) KÜLLİYATI; Müslüman Türkün kendi özünü keşfetme ve kendi kabe-i irfanına dönme yolunda 21. asrın temel kitaplarıdır. Bu eserlerde her yönü ile Müslüman Türk Milleti ve Orta Asya Türklüğü ele alınmış, onun İslami şahsiyeti üzerinde durulmuş, yine onun Hz. Peygamberin hadislerinde ifadesini bulan tarihi Orta Doğu Misyonu dile getirilmiştir. Ayrıca onun, on asırlık İslam Tarihi Kültür ve Medeniyetine olan hizmetlerinin Müslüman Türk Milletinin bu büyük tarihi misyonu açısından çok geniş bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bakımdan bu eserler 21. asrın temel kitaplarıdır.

Hemen şunu bir kere daha ifade edelim ki, bu gün Allah katında yapılacak hizmetlerin en büyüğü bir Karahanlı, bir Selçuklu, bir Osmanlı olarak, Onların İslam dini ve yüce Türk Milletine olan hizmet coşkuları ve dünyaları dolduran uhrevi hizmet ve sevaplarına Allah katında ortak olmaktır. Bunun içinde yapılması gereken bir tek şey vardır, oda; Pir-i Türkistan Ahmed Yesevinin himmetinde Horasanlı Erenlerin zamanımızdaki yeni bir temsilcisi olarak bu mübarek Anadolu topraklarında yeni bir Türkleşme ve İslamlaştırma hareketi başlatmak ve bu hizmete bütünüyle sahip çıkmaktır.

Bu bakımdan böylesine yüce gayelere hizmet etmek ve onların bu külli sevaplarına ortak olmak için, başta Hz. Peygamberin Hadislerinde Türkler olmak üzere, Yeni Horasanlı Erenler (Ya Huu) Külliyatı ve Fahr-i Kainat Efendimizin mübarek mesajlarının yediden yetmişe her vatan evladına ulaşması gerekmektedir. Zira bu mübarek hizmetin özünde Pir-i Türkistan Ahmed Yesevi ve onun Anadolunun yeniden Türkleşmesi ve İslamlaşması hareketi vardır. Bu bakamdan Sizleri hem Türklüğümüzü, hem de Müslümanlığımızı bu mübarek Anadolu topraklarında yeniden ayağa kaldırmak ve yarınlara giden yolda Müslüman Türkün yeni bir Kızıl Elma hedefi olmak üzere üç kıtada yeni bir barış imparatorluğu kurmaya ve Horasanlı Erenlerin zamanımızdaki yeni ve coşku dolu bir temsilcisi olarak bu hizmete sahip çıkmaya çağırıyorum.

Zira Anadolu senin ayağa kalkmanı bekliyor! Orta Doğu seni bekliyor! Afrika Seni Bekliyor! Balkanlar seni bekliyor! Orta Avrupa seni bekliyor! Kafkasya seni bekliyor! Unutma ki Orta Asya senin Ana yurdun! Bu hizmete katılmak senin alın yazın ve boyun borcundur. Senin bundan kaçıp kurtulman mümkün değildir.

Kuran-ı Kerim sana seslenmekte ve şöyle demektedir; “Rabbimiz Allahtır!” deyipte daha sonra doğru yola yönelenler (Müslüman Türkün Kâbe-i irfanına, ona hizmete koşanlar varya) işte onlara melekler ölümleri anında (dalga dalga) inerler ve “Korkmayınız! Üzülmeyiniz! Size vaad edilen cennetle artık sevininiz” derler (Fussilet 30). İyi bilesiniz ki Allah dostlarına, Onun yolunda koşanlara hiçbir korku yoktur, Allah onları asla mahzun da etmeyecektir.” (Yunus;62) “ Bizim yolumuzda gayret gösterenlere gelince biz onlara yolumuz açarız, şüphe-siz Allah bu gayreti gösteren ulu insanlarla beraberdir.(el-Ankebut;69)

Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı


Bu makale, yayınlandığı günden itibaren 1400 defa okunmuştur.

Son Makaleler

ANSİKLOPEDİ VE KİTAP Zekeriya Kitapcı

Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Osmanlıların Orta Afrika Politikası Askeri, Ticâri ve Siyasi İlişkiler, Osmanlı Ansiklopedisi Cilt I, Yeni Türkiye Yayınları [s.411]. Prof. Dr. Zekeriya KİTAPÇI, Türklerin Müslüman Oluşu, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara (http://turkoloji.cu...

Gazete Yazıları Zekeriya Kitapcı

Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada İslamiyet, Tercüman Gazetesi, 23 Ağustos 1978. Zekeriya KİTAPÇI, Afrikada Misyoner Faaliyetleri ve İslamiyet, Bayrak Gazetesi, 1 Ocak 1985. Zekeriya KİTAPÇI, Nijeryada İslâmiyet ve Hıristiyanlık Mücadelesi, Türkiye Gazetesi, 02-03-04-05-06-07-08.01.1985 tarihli ...